2009*

Tabela u nastavku prikazuje podatke o broju požara u ugostiteljskim objektima u Beogradu u 2009. godini.

Ukupan broj požara u 2009. godini je bio 80.

Najveći broj zabeleženih požara je bio u februaru i decembru.

*podaci su dobijeni od Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova

Komparativne statistike

 

2009.

9

2010.

10

3