2010*

Tabela u nastavku prikazuje podatke o broju požara u ugostiteljskim objektima u Beogradu u 2010. godini.

Ukupan broj požara u 2010. godini je bio 81.

Najveći broj zabeleženih požara je bio u januaru i decembru.

*podaci su dobijeni od Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova

Komparativne statistike

 

2009.

2010.