KAMPANJU POKRENULI

Opšte udruženje ugostitelja Beograda

1

Opšte udruženje ugostitelja Beograda je organizacija vlasnika ugostiteljskih radnji koje posluju na teritoriji grada Beograda. Udruženje deluje kao nezavisna i samostalna organizacija koja zastupa interese svojih članica. Pored toga udruženje brine o zajedničkim interesima ugostitelja Beograda i ostvaruje saradnju sa svima koji mogu da doprinesu povećanju standarda ugostiteljske usluge.

2

Kompanija Eko-dim d.o.o.

1

„EKO - DIM“ d.o.o. je društvo koje postoji i neprekidno posluje od 1996. godine. „EKO - DIM“ d.o.o. je osnovano kao zanatska radnja i kao takva poslovala je do 2007. godine, kada menja pravni osnov i registruje se kao Društvo sa ograničenom odgovornošću. Osnivač, vlasnik i direktor „EKO - DIM“ d.o.o. je Miličević Goran. Društvo se bavi održavanjem dimovodnih i ventilacionih uređaja.

3

Agencija za odnose s javnošću Mediapraxis

4

Agencija za odnose s javnošću Mediapraxis je specijalizovana agencija za korporativne komunikacije i društveno odgovorne kampanje. Agencija postoji od 2002.godine, a svoje usluge nudi na tržištima Srbije i Bosne i Hercegovine.