VEST

18.04.2011.

Po prvi put kod nas - Kampanja protiv požara u ugostiteljskim objektima

Beograd Opšte udruženje ugostitelja, kompanija Eko dim i agencija Mediapraxis, pokreću kampanju Za Beograd bez požara u ugostiteljskim objektima.

Kampanja ima za cilj da edukacijom i promocijom preventivnih mera smanji rizik po bezbednost ljudi i imovine u ugostiteljskim objektima prestonice.

Kampanju podržava Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i vlasnici najeminentnijih restorana i hotela iz Beograda.

Povod za kampanju su bili poražavajući podaci o broju požara u ugostiteljskim objektima koje je sakupio Gradski sektor za vanredne situacije.  Samo u 2010. godini u 81 ugostiteljskom objektu u Beogradu izbio je požar, što znači da su gotovo svakog četvrtog dana u jednom ugostiteljskom objektu u gradu posetioci, osoblje, prolaznici ili komšiluk bili izloženi velikom riziku po život, zdravlje ili po bezbednost imovine.
Srećom nije bilo žrtava sa smrtnim ishodom, ali teške telesne povrede su dovoljno ozbiljno upozorenje da se pod hitno trebaju preduzeti ozbiljne mere protivpožarne zaštite u svim ugostiteljskim objektima u gradu.                 `
Više stotina hiljada beograđana i gostiju koji posećuju neki od 4 hiljade ugostiteljskih objekata u gradu svakodnevno je izloženo opasnostima od požara. U oko  500 objekata hrana se priprema na otvorenoj vatri gde je rizik najveći.

Od maja meseca Opšte udruženje ugostitelja Beograda uvodi evidenciju objekata koji redovno održavaju centralne ventilacione sisteme i taj spisak će od juna meseca biti javno dostupan na adresi www.bezpozara.rs.www.beogradbezpozara.rs .
Na taj način, svaki gost će moći unared da se informiše da li objekat koji je planirao da poseti ili objekat koji redovno posećuje, nudi visok stepen bezbednosti od požara. Očekujemo da će određen broj turističkih agencija upućivati posetioce Beograda upravo u restorane gde su sigurni i bezbedni od požara, a da će uskoro, kada se upoznaju sa kampanjom i Beograđani insistirati na protivpožarnim merama u svom omiljenom restoranu ili kafeu ili ugostiteljskom objektu koji se nalazi u stambenoj zgradi..
Očekujemo da ćemo na taj način podići opšti nivo bezbednosti od požara u Beogradu i da ćemo makar približno uspeti da realizujemo cilj – da za 5 godina u potpunosti iskorenimo požare iz ugostiteljskih objekata u Beogradu.